Verduurzaming door transport per spoorSpoorvervoer is een perfect economisch alternatief en draagt bij aan verduurzaming van distributieproces

Fijnmazige distributie
Maatschappelijke trends zoals de trek naar de stad, kleinere wooneenheden en een toename in ‘gemaksaankopen’ via internet (kleding, schoenen, maaltijden) hebben gezorgd voor een grotere behoefte aan snel, flexibel transport van steeds kleinere volumes. Dit leidt tot een toename van het aantal vervoersbewegingen, hetgeen haaks staat op het doel een duurzame economie te creëren.
Zoals door vele onderzoekers reeds is bewezen, is het spoorgoederenvervoer de meest milieuvriendelijke modaliteit, zeker sinds de laatste jaren de diesellocomotief nagenoeg is uitgebannen. Helaas is het spoorgoederenvervoer niet altijd in staat om de gewenste fijnmazige distributie te leveren om de maatschappelijke trends te kunnen volgen.

Logistiek ontkoppelpunt
Echter, dat betekent niet dat het spoorgoederenvervoer geen enkele rol kan spelen om aan deze trends te kunnen voldoen en om een bijdrage te leveren aan een duurzame economie. In toenemende mate worden de intermodale railterminals namelijk gebruikt als logistieke ontkoppelpunten. Voor de lange afstanden en de grote volumes wordt het spoorgoederenvervoer gebruikt. Vervolgens worden de goederen op of naast de railterminals opgeslagen en worden zeer milieuvriendelijke voertuigen gebruikt voor de fijnmazige distributie met kleine volumes. Onvermijdelijk zal de gehele logistieke sector op deze manier moeten gaan functioneren om haar bijdrage te leveren voor een duurzame economie.

Rail Scout
Door gebruik te maken van Rail Scout kunnen logistieke managers snel zien of hun goederen per spoor kunnen worden vervoerd. Via de app hebben steeds meer verladers, logistieke dienstverleners, expediteurs en rederijen de “weg” naar het spoor weten te vinden, zodat ook de logistieke sector hard werkt aan een duurzame economie.

Wij staan klaar
om u te helpen

De Graaf Logistics
 
+31 (0)162 492 000

Wij staan klaar
om u te helpen