Waardevol project voor itsme ES ElektroDGL is onlangs een consolidatieproject gestart voor itsme ES Elektro. De leverancier van elektrotechnische componenten behaalt hiermee duidelijke voordelen, weet Ido Marijnissen.

Van deellevering naar consolidatie
ES Elektro levert elektrotechnische componenten voor de industrie. Aan kasten- en paneelbouwers bijvoorbeeld maar ook aan TD’s van fabrieken. “Dit zijn vaak klanten die hun inkoopbehoefte redelijk kunnen plannen maar wel de hele dag door orders plaatsen. Omdat een order weer uit verschillende deelleveringen kan bestaan, gebeurt het vaak dat er voor klanten op verschillende momenten in de dag (deel)leveringen gegenereerd worden.” Het gaat veelal om meerdere kleine leveringen, ziet ook Ido Marijnissen van itsme ES Elektro.

Dat kon efficiënter, wist Marijnissen. En waar het aan de voorkant niet lukte om de hoeveelheid bestellingen te ‘forecasten’, moest die efficiency van de achterkant komen. “Door een vervoerder de consolidatie voor ons te laten doen.”

 

De Graaf Logistics de beste papieren
Die vervoerder werd De Graaf Logistics. Op basis van een afgewogen keuze. “In de selectieprocedure hebben we drie stukgoedvervoerders bekeken. De Graaf Logistics had daarin de beste papieren om dit uit te voeren. Niet alleen de prijs telde daarin mee, maar ook de geografische ligging, het dekkingsgebied als partner in Teamtrans en het zusterbedrijf DHB logistiek en de bewezen performance, betrouwbaarheid en servicegraad.”

 

Geslaagd voorbeeld van ketenintegratie
De Graaf Logistics en itsme ES Elektro werken al langer samen. Met het consolidatieproject is dit deze samenwerking nog eens verstevigd. Maar dat niet alleen. Marijnissen ziet in dit project een mooie case voor de logistieke sector. Een voorbeeldproject dat de voordelen van ketenintegratie aantoont. Een aantal praktische voordelen van het project zijn volgens hem:

  • Altijd maar één externe vervoerder bij de klant. Duidelijkheid voor de klant, geen mancomeldingen.
  • Vrachten aanmelden d.m.v. scanning vanuit SAP en daardoor vastlegging van gegevens. Managementinformatie en beheer van historie binnen eigen ERP-systeem.
  • Kostenbesparing door multicolli zendingen (ontstaan na consolidatie) onder te brengen bij DGL en pakketten mee te laten lopen met een eventuele pallet.
  • Eén portaal voor Track & Trace voor zowel pakketdienst als DGL. Via de WOEI-portal van DGL.
  • Vereenvoudiging van processen en goederenstomen in het centrale distributiecentrum. Bijvoorbeeld geen interne verpakkingsconsolidatie als gevolg van een levering uit verschillende pickgebieden. Immers, alles wordt door DGL geconsolideerd.
  • Koppeling creëren vanuit SAP zodat transportinformatie direct vanuit ons ERP-platform opvraagbaar is en gedeeld kan worden (denk o.a. aan T&T direct vanuit SAP)
  • ‘Groener’ kunnen vervoeren door minder vervoersmiddelen in te zetten. (Reductie CO2-uitstoot) 

 


Vervolgstappen
Zoals het er nu naar uitziet, heeft het consolidatieproject tussen itsme ES Elektro en De Graaf Logistics z’n vruchten afgeworpen. En hoewel Marijnissen niet wil spreken van een ‘pilot’ kan het consolidatieproject wel de aanzet zijn tot meer. Zo ziet hij in de toekomst ook consolidatie van pakketten en vracht vanuit itsme Hoogland Mennens Dordrecht gebeuren. “Andere vervolgstappen die we willen nemen, zijn:

Via SAP aanmelden van pakketten en stukgoedzendingen vanuit de verkoopvestigingen aan pakketdienst en De Graaf Logistics.
Intercompany-consolidatie tussen de DC’s van Dordrecht en Raamsdonksveer (indien genoeg overlap).”

 

 

Wij staan klaar
om u te helpen

De Graaf Logistics
 
+31 (0)162 492 000

Wij staan klaar
om u te helpen